1. Cele Sportowe:

a) bezpośrednie:

- rywalizacja sportowa dla dzieci i młodzieży,

b) pośrednie:

- popularyzacja sportu i aktywności fizycznej,

- jednostki treningowe i dodatkowa rywalizacja sportowa,

- aktywizacja ruchowo-fizyczna,

- rozszerzenie "bazy" zawodniczej, pozyskanie nowych zawodników do różnych dyscyplin sportu.

 

2. Cele Pozasportowe:

- zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci,

- aktywizacja różnych grup środowiskowych, w tym szczególnie środowiska wiejskiego i z małych miast,

- zapobieganie patologiom społecznym.

 

3. Organizator:

Stowarzyszenie Wczoraj Dzisiaj Jutro 

 

4. Termin i miejsce:

termin: 20 maja 2022 r. (piątek) od godziny 9.30:

miejsce: teren Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku koło Opatowa

 

5. Uczestnictwo:

Uczestnikiem rywalizacji mogą być chłopcy i dziewczynki ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

 

Udział w Świętokrzyskim Festynie Sportowym jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia:

Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczne zgłoszenia udziału w Festynie do wtorku 10 maja 2022 r. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekcji "Dokumenty do pobrania"

 

Warunkiem udziału w zawodach jest oddanie w Biurze Zawodów (czynne w dniu imprezy od godz. 8.00) przed startem wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego / zawodnika pełnoletniego oraz oświadczenie uczestnika zajęć w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Druki Oświadczeń są dostępne na stronie www.wczorajdzisiajjutro.pl oraz będą dostępne w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

 

 

Zgoda rodziców
(wolontariat)

Zgoda rodziców
(uczestnik)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin wydarzenia

Zgłoszenie szkoły

Dokumenty 

do pobrania

Świętokrzyski Festyn Sportowy 


Komunikat organizacyjny