1. Cele Turnieju:

• popularyzacja tenisa stołowego

• promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

• stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym

• wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach

 

 

2. Organizatorzy:

• Stowarzyszenie Wczoraj Dzisiaj Jutro oraz UKS Gryf Gdów

Turniej jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

3. Termin i miejsce:

termin: 12 czerwca 2021 r. (sobota) od godziny 10.00:

- od godziny 10.00 kategorie Skrzat i Żak

- od godziny 12.00 kategorie Młodzik, Kadet i Junior

 

miejsce: Gminna Hala Sportowa w Gdowie, Gdów, ul. Lekarska 1206

 

4. Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy spełniający wymagania kategorii wiekowych zgodnie z przepisami PZTS. Turnieje zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

Skrzat/Skrzatka (2012 i młodsi)

Żak/Żaczka (2010 - 2011)

Młodzik/Młodziczka (2008 - 2009)

Kadet/Kadetka (2006 - 2007)

Junior/Juniorka (2003 - 2005)

 

We wszystkich imprezach Turnieju mogą brać udział osoby zarówno z licencją

jak i bez licencji PZTS. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

 

• Systemy rozgrywek – dostosowane będą do ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach.

• Nagrody – zawodniczki i zawodnicy z miejsc I – III w każdej z pięciu kategorii otrzymają puchary oraz drobne nagrody rzeczowe

 

 

 

Pakiety startowe:

Każdy uczestnik II Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzić będą: pamiątkowy medal, woda do picia, kanapka, owoce, baton energetyczny. Pakiety będą wydawane przy zgłoszeniu się w biurze zawodów przez rozpoczęciem rywalizacji.

 

Zgłoszenia:

Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczne zgłoszenia udziału w Turnieju do czwartku 10 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku: https://forms.gle/oR6G1MksUtijga5Z9 lub telefonicznie: 600 882 394.

 

Warunkiem udziału w Turnieju jest oddanie w Biurze Zawodów (czynne w dniu imprezy od godz. 8.15) przed startem wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego / zawodnika pełnoletniego oraz oświadczenie uczestnika zajęć w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Druki Oświadczeń są dostępne na stronie www.wczorajdzisiajjutro.pl oraz będą dostępne w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

 

W zawodach nie mogą startować osoby:

– u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia na wirus COVID – 19,

– są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19,

– zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19,

– w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19.

 

UWAGA! II Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygować będziemy na bieżąco mailowo oraz na stronie Klubu.

Porozumienie wolontariackie

Regulamin wolontariatu

Zgoda rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie uczestnika turnieju

Dokumenty 

do pobrania

Komunikat

organizacyjny