Komunikat
organizacyjny

Dokumenty 
do pobrania

Oświadczenie uczestnika turnieju

Oświadczenie rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda rodziców

Regulamin wolontariatu

Porozumienie wolontariackie

1. Cele Turnieju:

• popularyzacja tenisa stołowego

• promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

• stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym

• wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach

 

 

2. Organizatorzy:

• Stowarzyszenie Wczoraj Dzisiaj Jutro oraz UKS Gryf Gdów

Turniej jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

3. Termin i miejsce:

termin: 12 czerwca 2021 r. (sobota) od godziny 10.00:

- od godziny 10.00 kategorie Skrzat i Żak

- od godziny 12.00 kategorie Młodzik, Kadet i Junior

 

miejsce: Gminna Hala Sportowa w Gdowie, Gdów, ul. Lekarska 1206

 

4. Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy spełniający wymagania kategorii wiekowych zgodnie z przepisami PZTS. Turnieje zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

Skrzat/Skrzatka (2012 i młodsi)

Żak/Żaczka (2010 - 2011)

Młodzik/Młodziczka (2008 - 2009)

Kadet/Kadetka (2006 - 2007)

Junior/Juniorka (2003 - 2005)

 

We wszystkich imprezach Turnieju mogą brać udział osoby zarówno z licencją

jak i bez licencji PZTS. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

 

• Systemy rozgrywek – dostosowane będą do ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach.

• Nagrody – zawodniczki i zawodnicy z miejsc I – III w każdej z pięciu kategorii otrzymają puchary oraz drobne nagrody rzeczowe

 

 

 

Pakiety startowe:

Każdy uczestnik II Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzić będą: pamiątkowy medal, woda do picia, kanapka, owoce, baton energetyczny. Pakiety będą wydawane przy zgłoszeniu się w biurze zawodów przez rozpoczęciem rywalizacji.

 

Zgłoszenia:

Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczne zgłoszenia udziału w Turnieju do czwartku 10 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku: https://forms.gle/oR6G1MksUtijga5Z9 lub telefonicznie: 600 882 394.

 

Warunkiem udziału w Turnieju jest oddanie w Biurze Zawodów (czynne w dniu imprezy od godz. 8.15) przed startem wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego / zawodnika pełnoletniego oraz oświadczenie uczestnika zajęć w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Druki Oświadczeń są dostępne na stronie www.wczorajdzisiajjutro.pl oraz będą dostępne w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

 

W zawodach nie mogą startować osoby:

– u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia na wirus COVID – 19,

– są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19,

– zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19,

– w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19.

 

UWAGA! II Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygować będziemy na bieżąco mailowo oraz na stronie Klubu.