1. Cele sportowe:

a) bezpośrednie:

- rywalizacja sportowa dla dzieci i młodzieży,

b) pośrednie:

- popularyzacja piłki nożnej

- jednostki treningowe i dodatkowa rywalizacja sportowa

- aktywizacja ruchowo-fizyczna,

- rozszerzenie "bazy" zawodniczej, pozyskanie nowych zawodników dla dyscypliny,

 

2. Cele pozasportowe:

- zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci,

- aktywizacja różnych grup środowiskowych, w tym szczególnie środowiska wiejskiego i z małych miast,

- czynnik zapobiegający patologiom społecznym.

 

3. Organizator:

Stowarzyszenie Wczoraj Dzisiaj Jutro 

 

4. Termin i miejsce:

- Starachowice - 7.08.2022

- Końskie - 7.08.2022

- Jędrzejów - 21.08.2022

- Połaniec - 21.08.2022

 

5. Uczestnictwo:

Uczestnikiem rywalizacji mogą być chłopcy i dziewczynki ze szkół podstawowych.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

6. Zgłoszenia:

1. Organizator wyśle zaproszenia do wybranych szkół/urzędów nadzorujących szkoły oraz klubów sportowych.

2. Zgłoszenia do imprezy są dobrowolne. O zakwalifikowaniu do imprezy decyduje kolejność zgłoszeń (data wysłania zgłoszenia mailem).

3. Zgłoszenie musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola i być czytelne. Nieczytelne zgłoszenie może zostać uznane za nieważne.

4. Zgłoszenie uznaje się za kompletne wraz ze wszystkim załącznikami (Karta zgłoszeniowa drużyny, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Zgoda rodzica na udział w warsztacie) podpisanymi przez upoważnione osoby. Brak wszystkich załączników oznacza, że zgłoszenie jest nieważne.

5. Organizator opublikuje na stronie internetowej listę drużyn zakwalifikowanych do turnieju oraz prześle potwierdzenie drogą elektroniczną do każdego uczestnika.

 

Regulamin wydarzenia

Dokumenty 

do pobrania

Piłkarskie Warsztaty z Gwiazdami 


Komunikat organizacyjny